ЄДНІСТЬ

ВЧЕННЯ БАХАЇ

 

 

«Усім народам землі належить вирішити свої суперечки та в цілковитій єдності та мирі перебувати під покровом Дерева Його турботи й милосердя». – Бахаулла

Бахаулла вчить, що головна мета релігії полягає в захисті інтересів людства й у зміцненні його єдності, у поширенні духу любові та братерства між людьми. Релігія має бути джерелом любові та згоди, а не призводити до розбрату й суперечок, ненависті й ворожнечі.

Досі єдність людства не могла бути досягнута, адже для цього не існувало передумов: континенти були роз’єднані й навіть між жителями одного континенту не було контактів і належного обміну інформацією.контактов и должного обмена информацией.

«Для жодної країни надалі неможливе ізольоване існування, народи й нації об’єднані сьогодні політичними узами, а зв’язки в галузі торгівлі та промисловості, сільського господарства й освіти зміцнюються щодня. А отже, сьогодні об’єднання людства є реальним і може бути досягнуте». – Абдул-Баха


Вчення Бахаулли закладає ті основи єдності в різноманітності, на яких ґрунтується концепція загального об’єднання. Для досягнення цієї мети необхідне підпорядкування національних та особистих інтересів інтересам і потребам усього людства.

Задля досягнення єдності людства, проголошеного Бахауллою, потрібні не лише взаємодія між народами й націями, але й докорінна зміна поглядів на відносини, усталені в суспільстві, а також органічні зміни в його структурі.

«О ті, кого Я люблю! Скинія єдності зведена; не вважайте одне одного чужими. Ви — плоди одного дерева й листя однієї гілки». – Бахаулла

Єдність є не лише результатом вираження взаємної волі й наявності загальної мети, якими б глибокими та щирими не були ці прояви. Єдність подібна до організму, який не є продуктом випадкового й аморфного сполучення різних елементів, єдність  — це робота творчої сили, існування якої стає очевидним у результаті колективної діяльності. Часто ця сила потерпала від неуцтва й порочності, однак саме вона була головним фактором розвитку цивілізації, створюючи кодекси законів, громадські й політичні інститути, сприяючи численним технічним досягненням, розвитку мистецтва, матеріальному процвітанню; приносячи перемоги у сфері моральності й тривалі періоди миру, які відбивають уявлення людей про Золотий Вік.

Молодь співає вірш з Писань Бахаулли “Дай Бог, щоби сяйво єдності освітило всю землю…”