У ЩО ВІРЯТЬ БАХАЇ

ВЧЕННЯ БАХАЇ

 

 

 

«Це вчення закладає підґрунтя єднання світу людського й загального братерства людей»
– Абдул-Баха

Бахаї вірять, що:

— Бог єдиний; визнають єдність релігій та проповідують принцип єдності й цілісності всього роду людського;

— Кожна людина є унікальним творінням Бога, яка є благородною самою своєю суттю та має розумну душу, що здатна пізнавати й любити свого Творця, незалежно від статі, раси, національності або соціального походження, що усуває будь-які форми забобонів та упереджень, зокрема й ті, що заважають жінкам розвивати свій потенціал і брати участь у всіх сферах життя нарівні з чоловіками;

— Головною причиною забобонів є неуцтво, яке можна викорінити за допомогою освіти, яка має гарантовано стати доступною для всіх, а не лише для небагатьох привілейованих;

— Наука й релігія є двома системами знання та практики, що взаємно доповнюють одна одну; люди, які гармонійно використовують їх, доходять розуміння навколишнього світу; ці дві системи однаковою мірою роблять внесок у розвиток світової цивілізації: релігія без науки швидко перероджується в марновірство й фанатизм, а наука без релігії стає інструментом грубого матеріалізму;

— Істинне процвітання як особистості, так і суспільства можливе за умови органічного поєднання матеріального та духовного розвитку й неможливе доти, доки пануватиме споживацьке ставлення до життя;

— Справедливість як характеристика душі наділяє людину здатністю відрізняти істину від неправди й веде до пізнання реальності; ця здатність є головною для усунення забобонів і застарілих традицій;

— Справедливість є важливим інструментом досягнення єдності під час розв’язання соціальних проблем;

— Робота, яку виконують у дусі служіння іншим людям і суспільству загалом, є формою богослужіння;

— Застосування в житті Вчення Бахаулли змінює відносини між людьми, громадами й громадськими інститутами та веде людство до колективної зрілості.

«…релігія — це загальна сила, що забезпечує благоденство світу людського»
– Абдул-Баха