ПІДЛІТКИ

ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Вік між 12 й 15 роками, коли в житті людини відбувається перехід від дитинства до юності, громада бахаї визначає як підлітковий. У цьому віці духовні сили зростають, підвищується інтерес до глибоких питань, здатність до спостереження розширюється й поглиблюється, пробуджуються й розвиваються інтелектуальні здібності. Під час цього короткого й переламного періоду формуються ідеї щодо особистості й суспільства, і ці ідеї впливають на все подальше життя підлітка.

Зараз у суспільстві поширена тенденція зображувати цю вікову групу як проблемну, таку, що знемагає від мук бурхливих фізичних та емоційних змін, байдужу й зосереджену на собі. Натомість громада бахаї відзначає в підлітках альтруїзм, гостре почуття справедливості, прагнення більше дізнатися про Всесвіт і бажання зробити свій внесок у побудову кращого світу.

Важливо побачити, де криються джерела неприйнятних моделей поведінки, що можуть виявлятися в підлітковому віці. З огляду на це слід особливо уважно обміркувати два фактори. Перший — це те, що вплив негативних соціальних сил на численні спільноти призвів до поширення різних соціальних лих, які, у свою чергу, впливають на бачення молоддю себе й суспільства. Другий полягає в тому, що на підлітків також впливає ставлення до них дорослих. Незважаючи на те що в цьому віці молоді люди отримують осяяння в багатьох глибоких питаннях, дорослі нерідко ставляться до них як до дітей. Крім того, неузгодженість між словами та справами, яку подеколи демонструють окремі дорослі, може стати причиною збентеження молодих людей, які шукають еталони для побудови свого життя.

Підліткам потрібне середовище, яке живить їхні духовні якості та запалює їхнє завзяття до научіння та змістовних дій.

Вплив негативних соціальних сил на підлітків не означає, що молоді люди уразливі за своєю природою. Якщо їх підтримати, вони зможуть успішно протистояти цим впливам, розвиваючи сили душі й розуму, які не лише дадуть їм можливість подолати ці труднощі, але й допоможуть зробити внесок у зведення нового суспільства. У світлі цього Всесвітній Дім Справедливості пропонує використати підходи, «які охоплювали б їхні інтереси, формували їхню здатність навчатися та служити й залучали б їх у спілкування з молоддю старшої вікової групи».

Молодь старшого віку, яка ще не забула досвіду ранньої юності, може відіграти вирішальну роль у створенні такого середовища. Оскільки підлітки орієнтуються на неї в пошуках взірців для наслідування в діях, молодь має допомогти своїм молодшим товаришам зміцнити їхні моральні принципи й стати для них старшими друзями, які допомагають молодшим проходити програму з вивільнення духовних сил підлітків.

У радісній і дружній групі однолітків, в атмосфері взаємопідтримки підлітки вивчають матеріали програми. Вони складаються із серії книг для вивчення в групах, у яких теми досліджуються з точки зору принципів Віри Бахаї, хоча й не у формі релігійного повчання. Ці книги — головна складова трирічної програми. Вони допомагають загострити духовне сприйняття молодих людей, аби вони могли визначати сили, що формують суспільство, та збагачувати виразність мови, що, у свою чергу, дасть їм змогу розуміти й чітко описувати навколишній світ. Ідеї, які розглядаються в кожному тексті, зміцнюють моральні структури, що розвиваються в свідомості підлітків, пропонують їм такий погляд на життя й суспільство, що вселяє надію. На своїх зустрічах підлітки не лише вивчають книги, але й займаються творчістю, ремеслами, спортом, а також через акти служіння вчаться робити істотний внесок у благополуччя суспільства. Взаємодія з батьками підлітків розвиває дух співробітництва й допомагає перенести позитивне середовище, створене в групі, в їхні домівки й суспільство загалом.

Програма дає інструменти, необхідні для служіння загальному благу та протистояння силам, що можуть затьмарити істинну сутність людини — шляхетність її душі. Беручи участь у цій програмі, підлітки в усьому світі висловлюють свої думки, які підтверджують обґрунтованість підходу громади бахаї до їхнього розвитку. Здатність програми формувати моральне призначення однаковою мірою впливає на підлітків і молодь.